ISSUE 6 นครนายก – ปราจีน – สระแก้ว
   
    ISSUE 6 นครนายก – ปราจีน – สระแก้ว
สวรรค์สำหรับผู้รักการผจญภัย
 
   
 
         
       
           
 
     
   
 


นครนายก

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

 

งานมะยงชิด มะปรางหวาน และของดีเมืองนครนายก

 

 

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และของดีเมืององครักษ์

 

เดือนเมษายน

 

งานวันสงกรานต์วัดฝั่งคลอง

 

   

 

เดือนมิถุนายน

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน

 

     

 

เดือนสิงหาคม

 

งานส้มโอหวานกระฉ่อนนครนายกและ
สินค้าวิสาหกิจชุมชน

 

 

     

 

เดือนกันยายน-ตุลาคม

 

งานประเพณีสารทไทย และแข่งเรือยาวประเพณีวัดทวีพูลรังสรรค์

 

     

 

เดือนตุลาคม

 

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

 

     

 

เดือนพฤศจิกายน

 

งานเทศกาลลอยกระทงวัดฝั่งคลอง

 

 

     

 

เดือนธันวาคม-มกราคม

 

งานกาชาดนครนายก

 

 

     

 

ปราจีนบุรี

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

 

งานวิวาห์เหินฟ้า...บันทึกรักกลางภูผา

 

 

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน

 

เดือนเมษายน

 

งานประเพณีสงกรานต์วันไหล รวมใจประจันตคาม

 

 

     

 

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

 

งานวันเกษตรปราจีนบุรี

 

 

     

 

เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

 

งานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง

 

 

     

 

เดือนธันวาคม

 

งานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์รัชกาลที่ 5

 

 

     

 

สระแก้ว

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

 

งานสืบสานเบื้องบูรพาบูชาหลวงพ่อทอง

 

 

  งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว งานวันชมพู่หวานและของดีอำเภอคลองหาด

 

เดือนเมษายน

 

งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ

 

 

  งานประเพณี แห่เจ้าพ่อพระปรง
           
  งานเทศกาลสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
     

 

เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม

 

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

 

 

     

 

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

 

เทศกาลดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู

 

 

     
     

 
 
   


© BIG MAP magazine บริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวอร์ก จำกัด
129/31 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

Tel: 0-2944-3869 Fax: 0-2944-3869