ISSUE 5 จันทบุรี
   
   

ISSUE 5 จันทบุรี

ตามรอยอดีตถึงปัจจุบัน กินปู ดูทะเล นอนโฮมสเตย์ ที่เมืองจันทร์ เส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต คุ้งกระเบน - แหลมเสร็จ - เจ้าหลาว
เที่ยวให้เพลิน เชิญที่ "พลิ้ว" สูดอากาศ 2 โอโซน "โป่งน้ำร้อน-สอยดาว"


 
   
 
         
       
           
           
                 
           
                 
 
     
   
 


เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

 

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)

สถานที่จัดงาน : ยอดเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 

 

งานวันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 15

สถานที่จัดงาน : ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุร

           
  งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์

สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขา
คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


     


เดือนมีนาคม-เมษายน

 

งาน “คืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี”

สถานที่จัดงาน : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) บ้านท่าสอน ตำบลบ่อ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

งานแหลมเสด็จ – เจ้าหลาว 134 ปี

สถานที่จัดงาน : บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

 

งานมหกรรมทุเรียนโลก

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณทะเลสาบทุ่งนาเชยและสนามกีฬากลาง
จังหวัดจันทบุรี

 

 

ล่องแก่งชมธรรมชาติ

สถานที่จัดงาน : ล่องแก่งธรรมชาติ โป่งน้ำร้อนอยู่ห่างจาก อ.โป่งน้ำร้อน 22 กม.

 

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

 

เริงร่าปลูกป่าท้าฝน

สถานที่จัดงาน : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี) อำเภอขลุง

 

 

     

 

เดือนกันยายน-ตุลาคม

 

เทศกาลดูปูแป้นชมธรรมชาติ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง

สถานที่จัดงาน : ท่าเทียบเรือหมู่ 2 เขต ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 

 

     

 

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

 

เทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาว

สถานที่จัดงาน : ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว

  เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ 2554

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณศูนย์รวมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และ
โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

           
  งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณพระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก
และกาชาด จังหวัดจันทบุรี

สถานที่จัดงาน : สนามกีฬากลาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

     

 
 
   


© BIG MAP magazine บริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวอร์ก จำกัด
129/31 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

Tel: 0-2944-3869 Fax: 0-2944-3869