ISSUE 15 ระยอง
   
    ISSUE 15 ระยอง
เที่ยวทะเลระยอง ดินแดนแห่งกวีเอกสุทรภู่่ และทอดกายกับชายหาดสีขาวที่เกาะเสม็ด
แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของบรรดานักทองเที่ยวทั้งไทยและเทศ
 

 

   
 
     
     

รือนพี่พูน
บ้านพักสไตล์ คันทรี ศิลปะปูนปั้น ห้องน้ำสไตล์ธรรมชาติ
บ้านพักขนาด 1 ห้องนอน 1 ระเบียงนั่งเล่น 1 ห้องน้า + อาหารเช้า 2 ท่าน

ราคาปกติ 2,700 บาท 
ลดเหลือ 2,000 บาท  มีจำนวน 2 ใบ


หมายเหตุข้อกำหนดการใช้

- ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ใช้สิทธิได้วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 และ 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 )
- กรุณาสารองที่พักล่วงหน้าที่หมายเลข 08-3308-8977, 032-711-121, 08-5883-2133, 08-6307-7233, 08-3775-4200
- ใช้สิทธิได้เฉพาะบ้านที่ระบุไว้เท่านั้น

       
     

รือนพี่ยอดทอง
บ้านพักสไตล์ ศิลปะปูนปั้น ลายไม้ธรรมชาติ
บ้านพักขนาด 1 ห้องนอน 1 ระเบียงนั่งเล่น 1 ห้อง น้า + อาหารเช้า 2 ท่าน

ราคาปกติ 3,000 บาท
ลดเหลือ 2,500 บาท  มีจำนวน 2 ใบ

หมายเหตุข้อกำหนดการใช้

- ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ใช้สิทธิได้วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 และ 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 )
- กรุณาสารองที่พักล่วงหน้าที่หมายเลข 08-3308-8977, 032-711-121, 08-5883-2133, 08-6307-7233, 08-3775-4200
- ใช้สิทธิได้เฉพาะบ้านที่ระบุไว้เท่านั้น

       
     

เรือนพี่สีแก้ว
บ้านพักสไตล์ ศิลปะปูนปั้น ลายไม้ธรรมชาติ
บ้านพักขนาด 1 ห้องนอน 1 ระเบียง นั่งเล่น 1 ห้อง น้า + อาหารเช้า 2 ท่าน

ราคาปกติ 3,000 บาท
ลดเหลือ 2,500 บาท  มีจำนวน 2 ใบ


หมายเหตุข้อกำหนดการใช้

- ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ใช้สิทธิได้วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 และ 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 )
- กรุณาสารองที่พักล่วงหน้าที่หมายเลข 08-3308-8977, 032-711-121, 08-5883-2133, 08-6307-7233, 08-3775-4200
- ใช้สิทธิได้เฉพาะบ้านที่ระบุไว้เท่านั้น

       
     

เรือนพี่ขวัญเมือง
บ้านพักเรือนไม้สไตล์คันทรี และห้องน้ำงานศิลปะต้นไม้ธรรมชาติ
บ้านพักขนาด 1 ห้องนอน 1 ระเบียงนั่งเล่น 1 ห้องน้ำ + อาหารเช้า 2 ท่าน

ราคาปกติ 3,300 บาท
ลดเหลือ 2,700 บาท  มีจำนวน  2 ใบ

หมายเหตุข้อกำหนดการใช้

- ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ใช้สิทธิได้วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 และ 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 )
- กรุณาสารองที่พักล่วงหน้าที่หมายเลข 08-3308-8977, 032-711-121, 08-5883-2133, 08-6307-7233, 08-3775-4200
- ใช้สิทธิได้เฉพาะบ้านที่ระบุไว้เท่านั้น

       
     

เรือนบังสะหม้อ
บ้านพักสไตล์ ศิลปะปูนปั้นธรรมชาติ และ มีดาดฟ้าที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา
บ้านพักขนาด 1 ห้องนอน 1 ระเบียงนั่งเล่น 1 ห้องน้ำ หลังคาดาด ฟ้า + อาหารเช้า 2 ท่าน

ราคาปกติ 3,000 บาท
ลดเหลือ 2,500 บาท  มีจำนวน 2 ใบ

หมายเหตุข้อกำหนดการใช้

- ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ใช้สิทธิได้วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 และ 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 )
- กรุณาสารองที่พักล่วงหน้าที่หมายเลข 08-3308-8977, 032-711-121, 08-5883-2133, 08-6307-7233, 08-3775-4200
- ใช้สิทธิได้เฉพาะบ้านที่ระบุไว้เท่านั้น

       
     

เรือนพี่ปราบ
บ้านพักสไตล์ งานศิลปะในการนำหินมาวาง เรียงซ้อนกัน พิเศษสุดสาหรับห้องน้ำ ท่านสามารถ นอนอาบน้ำตกในอ่างอาบน้ำและ
มีดาดฟ้าที่ สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา บ้านพัก ขนาด 1 ห้องนอน 1 ระเบียง นั่งเล่น 1 ห้องน้ำ หลังคาดาด ฟ้า + อาหารเช้า 2 ท่าน

ราคาปกติ 3,000 บาท
ลดเหลือ 2,500 บาท มีจำนวน 2 ใบ

หมายเหตุข้อกำหนดการใช้

- ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ใช้สิทธิได้วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 และ 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 )
- กรุณาสารองที่พักล่วงหน้าที่หมายเลข 08-3308-8977, 032-711-121, 08-5883-2133, 08-6307-7233, 08-3775-4200
- ใช้สิทธิได้เฉพาะบ้านที่ระบุไว้เท่านั้น

           
       

เรือนพี่พูนแก้ว
บ้านพักสไตล์ งานศิลปะในการนำหินมาวางเรียงซ้อนกัน พิเศษสุดสาหรับห้องน้ำท่านสามารถ นอนอาบน้ำตกในอ่างอาบน้า
และมีดาดฟ้าที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา บ้านพักขนาด 1 ห้องนอน 1 ระเบียง นั่งเล่น 1 ห้องน้ำ หลังคาดาด ฟ้า + อาหารเช้า 2 ท่าน

ราคาปกติ 3,000 บาท
ลดเหลือ 2,500 บาท มีจำนวน 3 ใบ


หมายเหตุข้อกำหนดการใช้

- ใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ใช้สิทธิได้วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 และ 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 )
- กรุณาสารองที่พักล่วงหน้าที่หมายเลข 08-3308-8977, 032-711-121, 08-5883-2133, 08-6307-7233, 08-3775-4200
- ใช้สิทธิได้เฉพาะบ้านที่ระบุไว้เท่านั้น

           
           
           
           
           
 
     

 
 
   
>


© BIG MAP magazine บริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวอร์ก จำกัด
129/31 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

Tel: 0-2944-3869 Fax: 0-2944-3869