ISSUE 11 กาญจนบุรี
   
    ISSUE 11 กาญจนบุรี
ท่องทั่วเมือง กาญจน์ ละลานตา ธารน้ำตก สนุกสนาน บนเส้นทางประวัติศาสตร์
 

 

   
 

 

เกาะลันตา สุวรรณภูมิ

สนใจสำรองที่นั่ง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2738-4811-2
สำหรับสาขาสุวรรณภูมิ ส่วนสาขาแรกเกษตร-นวมินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2943-9015-6
ใกล้...ไกล ขอเชิญเลือกสาขาได้ตามบรรยากาศ
และอารมณ์ของผู้ลิ้มลอง ถ้ากระซิบกับเจ้าของร้าน
ว่ามาจาก BIG MAP คุณสุขุมใจดีลดราคาอาหาร 10%

 

   

 

ร้านรจนาของฝาก

อยู่ อ.ท่าม่วง ตรงหัวมุมถนนบริเวณ
สามแยกท่าล้อ ฝั่งขากลับกรุงเทพ

 

   

 

ร้านแก้วของฝาก

อยู่ อ.ท่าม่วง เช่นกัน บนทางหลวงหมายเลข 323
(สายนอก) ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ กม.112
ศรีฟ้า เบอเกอรี่ อยู่เลยจากร้านแก้วมาประมาณ
5 กิโลเมตรทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพ

 

   
 
     

 
 
   


© BIG MAP magazine บริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวอร์ก จำกัด
129/31 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

Tel: 0-2944-3869 Fax: 0-2944-3869