ISSUE 11 กาญจนบุรี
   
    ISSUE 11 กาญจนบุรี
ท่องทั่วเมือง กาญจน์ ละลานตา ธารน้ำตก สนุกสนาน บนเส้นทางประวัติศาสตร์
 
   
 
         
       
           
 
     

   
 


เดือนมกราคม

 

งานวันโคบาล (อ.เลาขวัญ)

 

   

 

 

เดือนกุมภาพันธ์

 

เทศกาลความรักเขื่อนศรีนครินทร์
(อ.ศรีสวัสดิ์)

 

   

 

เดือนมีนาคม

 

กีฬาผจญภัยนานาชาติ
River Kwai Trophy
(สะพานข้ามแม่น้ำแคว)

 

 

สงกรานต์มอญ (อ.สังขละบุรี)

 

เดือนเมษายน

 

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (อ.พนมทวน)

 

     

 

เดือนพฤษภาคม

 

ปาร์ตี้ช้าง ไอยราปาร์ตี้ (อ.สังขละบุรี)

 

     


เดือนมิถุนายน

 

วันผลไม้ของดีทองผาภูมิ (อ.ทองผาภูมิ)

 

     

 

เดือนกรกฏาคม

 

เทศกาลดูปู เที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วยเขย่ง
(อ.ทองผาภูมิ)

 

  จักรยานแรลลี่เชิงอนุรักษ์ (อ.ท่าม่วง)

 

เดือนกันยายน

 

เทศกาลชาวแพ ชาวเรือ
ณ เขื่อนขุนแผน (อ.เมือง)

 

  การแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำแม่กลอง
วัดบ้านถ้ำ (อ.ท่าม่วง)

 

เดือนตุลาคม

 

เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี
(อ.บ่อพลอย)

 

  เทศกาลอาบน้ำพุร้อนหินดาด
(อ.ทองผาภูมิ)

 

เดือนพฤศจิกายน

 

สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและ
งานกาชาด (สะพานข้ามแม่น้ำแคว)

 

     

 

เดือนธันวาคม

 

งานหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแฟร์

 

  เทศกาลสัมผัสอากาศเย็นเด่นในตำนาน
ที่เหมืองแร่ปิล๊อก (อ.ทองผาภูมิ)
           
  ประเพณีตักบาตรขึ้นปีใหม่สะพานมอญ(อ.สังขละบุรี)      
 
     

 
 
   


© BIG MAP magazine บริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวอร์ก จำกัด
129/31 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
Tel: 0-2944-3869 Fax: 0-2944-3869